فیکس اسنوبرد switchback

فیکس اسنوبرد switchbackفیکس اسنوبرد switchback مجموعه ای هوشمند از بایندینگ را به نمایش می گذارد که از چهار عنصر اصلی یعنی صفحه پایه ، پد ، تسمه و های بک تشکیل شده است. سویچ بک این امکان را بوجود می آورد تا فیکس مناسب با سبک خود را بسازید ، سپس درصورت نیاز یا در شرایط گوناگون آن را در کوتاه ترین زمان و به راحتی ارتقاء دهید یا اصلاح کنید. طرح و رنگ های گوناگون و کیفیت بسیار بالای فیکس های سویچ بک باعث شده مورد توجه و استفاده بسیاری از اسنوبرد سوارن در سراسر دنیا قرار بگیرد.
بنرسویچ بک