محصولات diana

محصولات dianaدو مرد، یک چشم انداز...جاکوب مایرو ژوزف گرامسپچر در سال 1890شرکت دیانا diana را در رااشتات المان  تاسیس کردند. اولین محصول این برند در ژانویه ، 1908 به نام جاکوب مایر ثبت شده است .     تفنگها تا سال 1930 ازجنس فلز بودند و بعد از ان به دلیل ایمنی بیشتر از چوب استفاده شد . درحال حاضر این برند محولات ازقبیل  تفنگ و تپانچه ،دوربین،گلوله وساچمه ،با بهترین کیفت در اختیار علاقمندان به تیر اندازی قرار داده است.
محصولات diana

تیر اندازی diana

تپانچه بادی diana

تپانچه بادی diana

تفنگ بادی شکاری diana

تفنگ بادی شکاری diana

تفنگ ساچمه پران diana

تفنگ ساچمه پران diana

تجهیزات جانبی diana

تجهیزات جانبی diana