محصولات barnett

محصولات barnettاز آغاز به کار برند امریکایی  بارنتbarnett   بیش از نیم قرن میگزرد این برند در جهان شماره یک تولید کمان کراسبوو تجهیزات آن  و مخصوص شکار میباشد . بارنت پیشگام در توسعه  بسیاری از ویژگی های مورد نظر در یک سلاح برای علاقمندان به شکار و سبک کراسبوو بوده است و به همین دلیل  محبوبیت زیادی در بین علاقمندان به شکار دارد .مدل های  بارنتbarnett بر اساس نیازها و خواسته های شکارچیان همواره در  حال تغییر است و مدل به مدل سبکتر ، قابل تنظیمتر  و قدرتمند میشود .بارنت نه تنها به تولید بهترین کیفیت کمان کراسبوو در جهان مشحور است بلکه پیشرو  و تولید کننده بین المللی تیراندازی با کمان و تجهیزات آن برای  جوانان وکودکان  میباشد .
محصولات barnett

تیر اندازی barnett

کمان ریکرو barnett

کمان ریکرو barnett

کمان شکاری barnett

کمان شکاری barnett

کمان کامپوند barnett

کمان کامپوند barnett

کمان کراسبو barnett

کمان کراسبو barnett

تجهیزات جانبی barnett

تجهیزات جانبی barnett