محصولات Anschütz

محصولات Anschützآنشوتز Anschütz در سال   1856 در مهلیس زلا ، آلمان توسط جولیوس گوتفرید آنشوتز با هدف تولید تفنگ وتپانچه شکاری ومسابقاتی  تاسیس شد .آنشوتز Anschütz برای تسلط بیشتر بر روی بازار  بعدها برندهای AHGوSTEYR را تاسیس کرد. آنشوتز Anschütz بی تردید یکی از با کیفیترین و مرغوبترین برندهای تولید سلاح در رشتهای مختلف در دنیا میباشد.
محصولات Anschütz

تیراندازی Anschütz

بادی شکاری Anschütz

بادی شکاری Anschütz

بادی مسابقه ای Anschütz

بادی مسابقه ای Anschütz

تپانچه بادی Anschütz

تپانچه بادی Anschütz

پی سی پی Anschütz

پی سی پی Anschütz

تجهیزات جانبی Anschütz

تجهیزات جانبی Anschütz