محصولات ...Lost

لگو ...Lostلاست با نام تجاری …Lost از سال 1993 در کالیفرنیا با تولید اسکیتبرد ، تخته موج سواری و پوشاک فعالیت خود را شروع کرد . مت بایولز طراح برد و مایک ریولا طراح لباس از مؤسسین شرکت لاست می باشند . این شرکت محصولاتی بسیار با کیفیت  در طیف وسیعی از طرح ها و رنگ های منحصربه فرد در تم ورزشی اسکیت برد و موج سواری تولید می کند .
محصولات ...Lost

اسکیت ها ...Lost

 

ورزش های آبی ...Lost