تجهیزات پینت بال

تجهیزات پینت بال

پینت بال یک توپ(گلوله) ژلاتینی (از جنس ژلاتین کپسول دارویی) است. که داخل آن با رنگ خوراکی پر شده است و پس از شلیک توسط تفنگ (مارکر مخصوص این ورزش) و برخورد به هدف ترکیده و رنگ آن پخش می‌شود که این نشانه مورد هدف قرار گرفتن است. در واقع  یک نوع ورزش گروهی است که به طور کلی دو گروه از بازیکنان سعی در حذف یک دیگر با گلوله‌های رنگی می‌کنند. در این قسمت طیف وسیعی از تمامی تجهیزاتی که در این ورزش مورد استفاده قرار می گیرد جمع آوری شده است .

       دسته بندی
لگو Hatsan
لگو Anschutz
لگو وایراخ
لگو Walther
لگو Diana
لگو Excalibur
لگو Hoyt
لگو Bowtech