تیر اندازی

تیر اندازی

تیراندازی یکی از قدیمی ترین ورزشهایی است که هنوز هم انجام میشود.   مردمان اولیه زمانی که در مصر باستان زندگی میکردند از تیر و کمانهای ابتدایی استفاده می کردند که قدمت استفاده از این ابزار به چیزی حدود ۵ هزار سال پیش از شروع اولین نشانه های جنگاوری در روی کره زمین بر میگردد. اولین رقابتهای رسمی و سازمان دهی شده تیراندازی در فینسبری (Finsbury) انگلستان در سال ۱۵۸۳ برگزار شد که حدود ۳۰۰۰ شرکت کننده داشت. بدنه اصلی سازمان تیر اندازی بین المللی با نام فدراسیون تیر اندازی (FITA) در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۳۱ در لهستان با حضور ۷ کشور (فرانسه، چک، سوئد، لهستان، مجارستان، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا) تاسیس شد.

       دسته بندی
لگو Hoyt
لگو kral
لگو Diana
لگو morini
لگو Gamo
لگو وایراخ
لگو Hatsan
لگو Walther